Díky dětem

Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí dětem v Plzni. Myšlenka projektu navazuje na Kouzlo Vánoc - benefiční galavečer Storm Ballet studia Plzeň. Ten se koná od roku 2013. Renomované plzeňské taneční studio připravuje každoročně program, jehož obsah reflektuje na dané téma pomoci a výtěžek koncertu je vždy věnován na konkrétní účel. Program večera připravují děti a pro děti je také určena vybraná částka. S dětmi se v něm objevují také známé tváře, které vystupují bez nároku na honorář. Díky dětem rozšiřuje možnost pro dárce přispívat celoročně. Je zřízen transparentní účet, dárci mohou přispívat formou DMS a na projekt jsou poukazovány také prostředky z nejrůznějších akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojí. Pro každý rok je vybrán jeden nebo více projektů v sociální oblasti. Každoročním vrcholem sbírky se stává Kouzlo Vánoc, kde je výtěžek předáván. Garantem projektu je Nadace 700 let města Plzně a koná se pod záštitou primátora města Plzně.

Nadace 700 let města Plzně

Nadace 700 let města Plzně od roku 1993 podporuje projekty, které přispívají ke zkvalitnění života v Plzni. Zamřuje se na oblast kultury, sportu, vydavatelskou činnost, ale i na sociální projekty. více na www.nadace700.czZpět

 

DMS DIKYDETEM 30
DMS DIKYDETEM 60
DMS DIKYDETEM 90
87 777

Organizace: Nadace 700 let města Plzně

www.dikydetem.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců