Auto pro terapeutickou komunitu Magdaléna, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Magdaléna poskytuje již dvacet let profesionální adiktologické služby ve vzdělávací, zdravotní a sociální oblasti. Kurzy primární prevence a nízkoprahová zařízení pomáhají dětem při vstupu do současného složitého světa, naproti tomu v terapeutické komunitě či adiktologických ambulancích pomáháme lidem a rodinám, kteří se ocitli v těžkých životních situacích, zbavit se závislosti a nalézt nový životní směr. Výtěžek z aktuální sbírky poputuje na koupi nového automobilu pro naši terapeutickou komunitu. Komunita sídlí v bývalém vojenském areálu poblíž Mníšku pod Brdy a automobil zde slouží pro potřeby klientů z hlediska zásobování a transportu a zároveň jako prostředek k efektivní komunikaci mezi jednotlivými středisky našich služeb, která se nacházejí v šesti městech Středočeského kraje.

Magdaléna, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která již dvacet let poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí. Nabízíme široké spektrum služeb včetně primární prevence, terénních programů či ambulantních služeb. V srpnu letošního roku jsme spustili veřejnou sbírku, jejíž výtěžek poputuje na zakoupení vozidla pro naši terapeutickou komunitu. Komunita sídlí v bývalém vojenském areálu poblíž Mníšku pod Brdy a automobil zde slouží pro potřeby klientů z hlediska zásobování a transportu a zároveň jako prostředek k efektivní komunikaci mezi jednotlivými středisky našich služeb, která se nacházejí v šesti městech Středočeského kraje.Zpět

 

DMS MAGDALENA 30
DMS MAGDALENA 60
DMS MAGDALENA 90
87 777

Organizace: Magdaléna, o.p.s.

http://www.magdalena-ops.eu/cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců