Zřízení Komunitního centra a jeho zařízení

Posláním FCH Vlašim je pomoc v nouzi na principech křesťanské lásky. Farní charita v letošním roce oslavila 25 výročí své činnosti. Zaměstnává 40 osob. V současné době mají služby zázemí v několika pronajatých prostorách po Vlašimi. Protože nás v dalším rozvoji omezuje tento způsob fungování, rozhodli jsme se učinit kroky k získání společného zázemí. Za tímto účelem byla schválena veřejná sbírka na „Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení“. V budově bude přednášková místnost s kapacitou 50 osob, zázemí 4 sociálních služeb, tělocvična, půjčovna kompenzačních pomůcek a hygienické centrum pro osoby bez přístřeší. Díky projektu se nám podaří soustředit služby na jedno místo a zkvalitnit je. Potřební naleznou pomoc na jedné adrese.

Farní charita Vlašim

Posláním FCH Vlašim je pomáhat lidem v nouzi dle principů křesťanské lásky. Pomáháme těm, kteří potřebují pomoc, ať už z důvodu věku, onemocnění či zdravotního postižení tak, aby si klienti mohli udržet v životě co nejvyšší míru důstojnosti a  soběstačnosti, hlavně ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými. V současné době se snažíme zřídit komunitní centrum a centralizovat naše služby do jednoho místa, protože dosud jsou naše služby nejen v pronájmu, ale roztroušené po celém městě.Zpět

 

DMS CENTRUMVLASIM 30
DMS CENTRUMVLASIM 60
DMS CENTRUMVLASIM 90
87 777

Organizace: Farní charita Vlašim

http://vlasim.charita.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců