Podpora služeb FCH Beroun

Formou výtěžku DMS podpoříme spektrum sociálních registrovaných služeb poskytovaných Farní charitou Beroun. Těch je dohromady 13: azylové domy, sociální rehabilitace, noclehárna, SAS, SAS pro seniory, denní stacionář pro seniory, domov se zvláštním režimem, nízkoprahové denní centrum, terénní služby a pečovatelská a odlehčovací služba vč. osobní asistence.Jednotlivé služby jsou zaměřeny na pomoc seniorům s Alzheimerem, rodinám s dětmi v tísni a lidem bez přístřeší. Konkrétní využití prostředků: zdrav. a komp. pomůcky, náklady na rekonstrukci zařízení, pohonné hmoty pro pečovatelskou službu, nájmy, energie, mzdy pracovníků služeb, přímá pomoc uživatelům služeb (hygiena, potraviny)

Charita Beroun

Charita Beroun na Berounsku a Hořovicku působí již od roku 1996. Naším zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. V regionu jsme největší neziskovou organizací působící na poli sociálních služeb. Našimi cílovými skupinami jsou senioři, rodiny s dětmi a osoby bez přístřeší. Našimi hlavními projekty jsou domov se zvláštním režimem pro seniory s Alzheimerem, azylové domy pro muže a rodiny s dětmi a denní centrum pro osoby bez přístřeší.

.Zpět

 

DMS DOBRAVULE 30
DMS DOBRAVULE 60
DMS DOBRAVULE 90
87 777

Organizace: Charita Beroun

www.beroun.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců