ANO, ANO - Sport pomáhá splnit sen

Projekt se věnuje dětem a mladým lidem, jež prožívají nelehké životní situace. Společně s jejich vychovateli, pěstouny, a díky podpoře a zpětné individuální vazbě s partnery, je vede k rozvoji sebevědomí, cílevědomosti, zodpovědnosti. Navíc jim pomáhá rozvíjet jejich silné stránky a eliminovat hendikepy. V projektu jsou děti podporovány v zájmové činnosti, ve studiu, v jazykových pobytech, v zakoupení potřebných pomůcek, v samostatném bydlení, ve sportovním soustředění, při opuštění dětských domovů a při další potřebné pomoci.

ANO, ANO z.s.

Naše nezisková organizace se zabývá podporou sociálně a tělesně handicapovaných dětí a mládeže. Naše projekty se věnují dětem a mladým lidem, jež prožívají nelehké životní situace. Společně s jejich vychovateli, pěstouny a díky podpoře a zpětné individuální vazbě s partnery je vedou k rozvoji sebevědomí, cílevědomosti, zodpovědnosti. Navíc jim pomáhají rozvíjet jejich silné stránky a eliminovat hendikepy. V projektech jsou děti podporovány v zájmové činnosti, ve studiu, v jazykových pobytech, v zakoupení potřebných pomůcek, v samostatném bydlení, ve sportovním soustředění, při opuštění dětských domovů a při další potřebné pomoci. Na podporu projektů pořádáme benefiční sportovní akce a veřejnou sbírku.Zpět

 

DMS AA 30
DMS AA 60
DMS AA 90
87 777

Organizace: ANO, ANO z.s.

http://www.ano.g6.cz/, http://www.sportpomaha.org/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců