Cesty z města

Veřejná sbírka „Cesty z města“ je zaměřena na podporu volnočasových aktivit Střediska Černý Most, které se věnuje osobám těžce tělesně postiženým v kombinaci se smyslovým postižením. Veřejná sbírka nám pomůže hradit náklady spojené s organizací volnočasových aktivit, např. výjezdy, pobyty (jednodenní a víkendové v ČR, týdenní v zahraničí), na které nemáme jiné zdroje financí. Takovéto akce jsou pro klienty velice přínosné, pobyty jsou koncipovány jako aktivizačně rekreační, jejichž cílem je zvýšení kvality života klientů, prožití nových zážitků, objevení svých limitů. Pro mnohé to znamená navázání nových vztahů ve skupině i zlepšení komunikace s běžnou populací, v zahraničí navíc v cizím jazyce, překonání nesnází a nepohodlí při cestování, a nebo vytržení ze stereotypu života. Všechny výjezdy jsou velice oblíbené.

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské byla zřízena za účelem poskytování křesťanské pomoci bližním, konkrétně prostřednictvím poskytování registrovaných sociálních služeb, realizací humanitární pomoci, misijní a pastorační činnosti, vzdělávacích a edukačních aktivit apod.. Zároveň hledáme další možnosti pomoci lidem v nouzi, kteří se obracejí na naši organizaci, samostatné pobočky Diakonie Církve bratrské, nebo jednotlivé sbory a stanice Církve bratrské.Zpět

 

DMS CESTY 30
DMS CESTY 60
DMS CESTY 90
87 777

Organizace: Diakonie Církve bratrské

http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců