Budujeme školu Wlaštovka

V roce 2012 jsme založili novou školu a s nadšením sledujeme její růst. Brzy se však už nevejdeme do stávající budovy. Mnohokrát jsme zvládli nemožné díky pomoci dobrých lidí ochotných se na věci podílet. Z vybraných peněz budeme financovat projekt a následně realizaci dostavby školy, abychom měli dost místa pro všech 9 tříd, školku i řemeslné dílny.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary je nestátní nezisková organizace. Její vzdělávací program je vystavěn na principech waldorfské pedagogiky, která se řadí k alternativním pedagogickým směrům usilujícím o reformu a humanizaci ve vzdělávání. Waldorfské školy se zakládají po celém světě od roku 1919, u nás pak od roku 1990. Vznik naší waldorfské školy iniciovali rodiče a ti se také aktivně podílejí na jejím chodu a dalším rozvoji. Škola je otevřena každému, kdo sdílí její základní myšlenky, postupně otevře všech 9 ročníků základního vzdělávání, splňuje požadavky MŠMT ČR, podléhá České školní inspekci a naplňuje svůj Školní vzdělávací program. Škola čerpá řádné dotace na provoz od MŠMT, ale ty pokrývají pouze určitou část nákladů. Další část je hrazena ze školného, které je nastaveno tak, aby bylo dostupné všem sociálním skupinám. Zbývající potřebné výdaje jsou hrazeny z ostatních zdrojů – to jsou většinou dary příznivců, rodičů a podporovatelů školy. Naším cílem je práce nejen s dětmi, ale s celými rodinami, zapojení do přirozeného rytmu roku, společných slavností, vzdělávání i pro rodiče a širší veřejnost formou přednášek a uměleckých a řemeslných seminářů atd. Naší mottem je: Přijměme děti v úctě, vychovejme v lásce a propusťme ve svobodě.Zpět

 

DMS WLASTOVKA 30
DMS WLASTOVKA 60
DMS WLASTOVKA 90
87 777

Organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.

www.wlastovka.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců