STOP MNOŽÍRNÁM

Cílem projektu je navýšení standardu ochrany práv domácích zvířat, zejména psů a koček, na území ČR, a to ve formě legislativních změn, šíření osvěty, odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat (vč. poskytování bezplatného právního poradenství pro širokou veřejnost), nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí (prostřednictvím monitoringu inzertního prostředí a analýzy dat) a odborné pomoci útulkům a zařízením dočasné péče.

ANIMAL EYE, z.s.

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.Zpět

 

DMS ANIMALEYE 30
DMS ANIMALEYE 60
DMS ANIMALEYE 90
87 777

Organizace: ANIMAL EYE, z.s.

www.animaleye.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců