POMÁHÁM Oblastní charitě Třebíč

Projekt POMÁHÁM Oblastní charitě Třebíč se zaměřuje na podporu činnosti třebíčské Charity, která prostřednictvím 260 zaměstnanců poskytuje celkem 26 služeb různým skupinám lidí, kteří její pomoc potřebují. Velmi dobře působí v oblasti primární prevence a má svůj podíl také na nízké kriminalitě v regionu Třebíč. Minulý rok pomohla asi 5 000 klientů. Formy pomoci se doplňují a na sebe navazují.

Nejčastěji využívanými jsou zdravotní a sociální služby lidem s různými druhy onemocnění, nevyléčitelně nemocným, lidem s kombinovaným postižením a s duševním onemocněním. Významnou skupinu tvoří také osamocení senioři a všichni, kterým pracovníci prostřednictvím služeb pomáhají žít v domácím prostředí, dokud to jen trochu jde. Oblastní charita Třebíč poskytuje pomoc také dětem ohroženým ve vývoji a dětem s kombinovaným postižením a jejich rodinám.

V neposlední řadě zaměřuje svoji pomoc na rodiny se sociálním znevýhodněním, ženy ohrožené domácím násilím, a také na lidi bez domova.

Za jakoukoli Vaši podporu jsme vděčni, poněvadž pomáhá opravdu každá koruna! DĚKUJEME!

Diecézní charita Brno

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí.
Posláním Diecézní charity Brno je služba milosrdné lásky bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.Zpět

 

DMS OCHT 30
DMS OCHT 60
DMS OCHT 90
87 777

Organizace: Diecézní charita Brno

https://trebic.charita.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců