Nauč chytat rybu

Projekt Nauč chytat rybu se zaměřuje na podporu osamostatnění znevýhodněných osob v regionu Znojemska, seznamuje veřejnost s možnostmi pomoci jednotlivým klientům Oblastní charity Znojmo. Projekt provází komiksový příběh na pokračování, který znázorňuje jednotlivé problémy a služby, které chceme v rámci projektu podpořit.

Diecézní charita Brno

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí. Posláním Diecézní charity Brno je služba milosrdné lásky bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.Zpět

 

DMS RYBA 30
DMS RYBA 60
DMS RYBA 90
87 777

Organizace: Diecézní charita Brno

znojmo.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců