Mám svůj svět

Projekt je zaměřen na poskytování služeb dětem a mladým dospělým s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Cílem projektu je nabídnout klientům Dětského klíče sociální služby - služba osobní asistence, odlehčovací služba a služba sociální rehabilitace. V rámci těchto služeb nabízíme našim klientům volnočasové aktivity s osobní asistencí, aktivity v klubovně, Snoezelenu, víkendové a prázdninové pobyty. Pečujícím rodinám, které se v domá­cím prostředí starají o svého blízkého a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystří­dat, nabízíme pobytovou odlehčovací službu na 1 až několik dní formou odlehčovacího bytu. V bytě je zajištěna péče o dítě v průběhu celého pobytu. Získané prostředky budou vynaloženy na přímou práci s klienty služby a na náklady souvisejícími s jejich chodem.

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

Posláním Dětského klíče Šumperk je poskytování sociálních služeb (osobní asistence, odlehčovacích služeb a služby sociální rehabilitace) osobám s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich blízkým. Hlavním cílem Dětského klíče je zkvalitnění života dětí, dospívajících i dospělých osob s PAS a pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace, které jim jsou vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné. Poskytnout možnost odpočinku a regenerace sil rodičům, pečujícím celodenně o osobu s PAS.Zpět

 

DMS DETSKYKLIC 30
DMS DETSKYKLIC 60
DMS DETSKYKLIC 90
87 777

Organizace: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

www.detskyklic.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců