Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením

Rolnička již více jak 20 let poskytuje své služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, a to i těm s nejtěžším stupněm postižení. Naše služba je založena na přesvědčení, že každý člověk by mělo mít právo a možnost vyrůstat a žít v těsném sepětí se svou rodinou. Péče o težce postiženého člena rodina je však mnohdy velmi náročná a v zájmu zachování funkční rodiny je pak žádoucí nabídnout službu, která by blízkým postiženého člověka umožnila nabrat nových sil. Proto se Rolnička rozhodla rozšířit nabídku svých služeb o odlehčovací službu. Jedná se o časově omezenou pobytovou službu, která zatím bude otevřena pouze pro naše dospělé klienty, především se středním a težším stupněm postižení (tedy pro ty, kteří nemohou využívat naší služby chráněného bydlení). Podnět na vznik této služby vzešel přímo od rodin našich klientů, zájemce o službu tedy máme. K dispozici máme i prostory na táborském Sídlišti nad Lužnicí, kde chceme zahájit provoz této služby s kapacitou 4 lůžek. Předpokládaný začátek služby je leden 2017. Peníze získané prostřednictvím DMS využijeme na pořízení vybavení potřebného pro provoz této služby a pro zahájení provozu.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Jsme různí, ale patříme k sobě, každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt. Rolnička je křesťanské centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým s různými typy postižení a jejich rodinám z Táborska, především okolí Soběslavi. Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout osobního maxima a prožít celý život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Potřebujeme k tomu Vaši podporu.Zpět

 

DMS ROLNICKA 30
DMS ROLNICKA 60
DMS ROLNICKA 90
87 777

Organizace: Diakonie ČCE - středisko Rolnička

www.rolnicka.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců