Srdcerváči

Výtěžek projektu Srdcerváči je použit na realizaci projektů zaměřených na vznik nových pracovních míst pro zdravotně postižené a na rozvoj jejich podnikání. Cílem projektu je nejen pomoci konkrétním lidem, ale také změnit pohled většinové společnosti na život osob se zdravotním postižením. Většina z nich totiž chce a může pracovat mnohdy lépe než jejich zdraví vrstevníci.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat. NFOZP je jedinou neziskovou organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která chápe komplexitu překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají.Zpět

 

DMS SRDCERVACI 30
DMS SRDCERVACI 60
DMS SRDCERVACI 90
87 777

Organizace: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

www.srdcervaci.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců