Dny pro Izrael

Projekt Dny pro Izrael je kulturně-společenský projekt. Touto iniciativou chceme přispět k dobrým a přátelským vztahům mezi naší zemí a Izraelem na poli kulturním, společenském, politickém, obchodním. Zároveň chceme i oslovit širokou veřejnost, předat jí jednak reálné informace o historii židovského národa a o současném dění v Izraeli a spolu s tím i přiblížit židovskou kulturu. Tím vším chceme preventivně působit vůči případným antisemitistickým tendencím a také veřejně vyjádřit naši podporu státu Izrael v souvislosti s násilím a terorismem, jemuž je stále vystavován. Projekt je realizován vždy v jednom týdnu v říjnu. V rámci projektu probíhají nejrůznější kulturní a vzdělávací aktivity (přednášky na školách o holocaustu, židovské kultuře, výstavy, přednášky o izraelské kultuře pro veřejnost, Klezmerové odpoledne - koncert pod širým nebem, Veřejné shromáždění na podporu Izraele, ochutnávka izraelských vín, apod.) Vrcholem celého projektu je Galavečer Dnů pro Izrael, který je vždy velkou společenskou událostí. Během Galavečera Dnů pro Izrael vystupují známí umělci, kteří chtějí veřejně vyslovit svou podporu Židům a Izraeli, dále vystupují umělecké soubory a skupiny, které přímo interpretují židovskou kulturu (tanec, hudba, poezie, zpěv), a tím seznamují návštěvníky se samotnou duší židovského národa. Osobnostmi, které již tradičně projekt Dny pro Izrael podporují jsou například: prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Milan Štěch, premiér Bohuslav Sobotka nebo ministr kultury Daniel Herman.

Sion - Nová generace

Spolek Sion - Nová generace se zabývá obecně prospěšnými činnostmi vedoucími k naplněnému životu. Jde o aktivitiy se širokým záběrem, mezi jeho činnosti patří sociální, charitativní, přednášková, výchovná, vzdělávací, osvětová, výchovná, kulturní, sportovní, společenská, zájmová a případně jiná činnost směřující k pozitivním životním hodnotám. Konkrétně se jedná o organizaci akcí pro rodiny s dětmi např.: Město plné lampionů, Hradecká drakiáda, Děstký svět Sion, atd.Mezi další hlavní činnost patří organizace kulturně-společenského projektu Dny pro Izrael.Zpět

 

DMS SION 30
DMS SION 60
DMS SION 90
87 777

Organizace: Sion - Nová generace

www.dnyproizrael.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců