Podpora Sarkoma Centra v Motole

Projekt je zaměřen na finanční podporu Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání, které se zabývá léčbou maligních nádorů. Finanční prostředky budou poukazovány na odborné vzdělávání lékařů v této velmi úzce specializované oblasti. Dále budou finanční prostředky použity na nutné speciální zdravotnické vybavení centra, zejména nástroje a přístroje nad rámec zdravotnické techniky běžné pro léčbu ostatních druhů maligních nádorů.

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského, NGO

Cílem OSLJ - Bohemia je bránit a ochraňovat křesťanskou víru, rozvíjet snahy o sjednocení křesťanů, aktivně konat humanitární a charitativní činnosti ve všech jejich podobách, zejména v souladu se slavnou tradicí Řádu vyvíjet a poskytovat ve všech formách pomoc, službu a péči nemocným a umírajícím a všeobecně všem, kteří pomoc, podporu a péči potřebují a sami si pomoci nemohou a za účelem realizace humanitárních a charitativních cílů shromažďovat finanční prostředky od svých členů, sympatizantů, nadací, grantů a dalších donátorů a vyvíjet sbírkovou činnost za tímto účelem.Zpět

 

DMS SARKOM 30
DMS SARKOM 60
DMS SARKOM 90
87 777

Organizace: Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského, NGO

oslj.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců