Stipendia

Stipendium poskytujeme českým studentům tuzemských středních a vysokých škol, kterým jejich sociální situace (někdy i v kombinaci se zdravotním handicapem) ztěžuje studium. Ve všech případech klademe velký důraz na vlastní motivaci studentů. Studenty podporujeme dlouhodobě, aby dosáhli kvalifikace ve zvoleném oboru. Příspěvky vyplácíme v měsíčních splátkách a studenti je mohou použít k platbě školních pomůcek, internátu, koleje, jízdného do školy či obědů. Udržujeme si kontrolu nad účelným využitím prostředků, neboť požadujeme od svých stipendistů zprávy o studijních výsledcích a nepodporujeme zanedbávání docházky a studia. Od roku 2004 získalo stipendium od Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových téměř 1000 studentů.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání prostřednictvím projektů Kroužky, Stipendium, Senioři komunikují, Řidičské průkazy, Nehoda mi změnila život a Jazykové kurzy v ČR a v zahraničí. Nadační fond pomáhá především jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní situaci. Finanční prostředky, kterými nadační fond disponuje, jsou zaměřeny na veřejně prospěšné účely a slouží celé společnosti. Zakladateli nadačního fondu jsou Ing. Livia Klausová, CSc., a prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 25. srpna 2003. Číslo účtu nadačního fondu: 22220207/0100Zpět

 

DMS STIP 30
DMS STIP 60
DMS STIP 90
87 777

Organizace: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

www.nadacnifondklausovych.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců