Překročit RUBIKON

Poskytování bezplatných komplexních služeb vedoucí k integraci osob s trestní minulostí zpět do společnosti: služby pro zvýšení zaměstnanosti, k řešení zadluženosti a efektivity alternativních trestů, vč. programů ke snížení recidivy mladistvých pachatelů.

RUBIKON Centrum. z.ú.

Přes 20 let vytváříme programy ke snižování recidivy. Naší snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do života, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci. Podpořit sociální stabilizaci a vstup na trh práce lidí s trestní minulostí se vyplácí nejen pro ně samotné, ale i pro celou společnost.Zpět

 

DMS RUBIKON 30
DMS RUBIKON 60
DMS RUBIKON 90
87 777

Organizace: RUBIKON Centrum. z.ú.

http://www.rubikoncentrum.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců