Pomoc dětem s nelehkým startem

Hlavním cílem projektu je vytvořit předškolním dětem (ve věku 3–6 let) z rodin ze znevýhodněného prostředí (azylové domy, ubytovny, chráněné byty) včasnou integraci do společnosti vrstevníků a následně lepší podmínky při vstupu do ZŠ
Děti ve věku 3–6 let se nemohou bránit, ani si dojít pro pomoc k učiteli či jiné osobě. A přitom je to období, kdy se tvoří osobnost, učí se ze vzorů svého okolí. Tyto děti jsou většinovou společností opojeny, dostávají se do zorného pole až v případě vyhrocené krizové situace v rodině a ohrožení života a zdraví dětí. I tyto děti jsou naše budoucnost. A je velmi krátkozraké argumentovat, že mají své rodiče, ať se starají oni. Tito rodiče své kompetence nezvládají, patrně proto, že je nezvládali jejich rodiče a oni to neumí
● Projekt je jeden z mála v kraji, který se předškolním dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí věnuje komplexně 5 dní v týdnu, 8 hod/denně.
● Jedinečnost a inovativnost propojení Integrační školičky Smíšek, Smíškovin, Klubu Smíšek a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,
● ucelená, intenzivní a dlouhodobá efektivní práce s rodinou jako s celkem.
aktivity navazují jedna na druhou – synergický efekt.
Většina dětí docházející do školiček je pod dozorem státních sociálních pracovníků OSPOD, některé rodiny mají určen soudní dohled, vzhledem k nedostatečné péči o dítě a nedostatku rodičovských kompetencí.
K dětem je přistupováno s individuální péčí, kterou potřebují díky stresujícím zážitkům (Acorus, Rosa a další azylové domy, domácí násilí)

Občanské sdružení Smíšek

Jsme nezisková organizace, která pomáhá dětem propojením jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit
Všem dětem v Smíšku chceme individuálním přístupem garantovat zařazení do běžného vzdělávacího procesu nebo zařazení do speciální školy odpovídající jeho individuálním potřebám.

Posláním organizace je podpora a pomoc předškolním dětem ve věku 3–6 let z nefunkčních rodin a znevýhodněného prostředí vymanit se z původní rodiny a poskytnout jim vhodné podněty pro dorovnání hendikepů a další zdravý rozvoj v důležitém období, kdy se tvoří osobnost. Hladší vstup do prvého ročníku ZŠ, včasnou integraci do společnosti jejich vrstevníků a následně lepší vzdělávací podmínky s pozitivnějším výhledem do budoucnosti.Zpět

 

DMS SMISEK 30
DMS SMISEK 60
DMS SMISEK 90
87 777

Organizace: Občanské sdružení Smíšek

www.os-smisek.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců