Pomoc dětské psychiatrii v Opařanech a podpora Sarcoma centra v Motole

Vybrané prostředky budou rozděleny mezi dva projekty. Prvním je finanční pomoc Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech. Z pomoci se financuje hippoterapie nebo ergoterapie pro dětské pacienty, vybavení pracovních dílen, nákup vánočních dárků nebo koncerty pro dětské pacienty. Druhým projektem je finanční podpora Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání, které se zabývá léčbou maligních nádorů. Finanční prostředky budou poukázány na odborné vzdělávání lékařů v této úzce specializované oblasti a nutné speciální zdravotnické vybavení Centra.

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského, NGO

Cílem OSLJ - Bohemia je bránit a ochraňovat křesťanskou víru, rozvíjet snahy o sjednocení křesťanů, aktivně konat humanitární a charitativní činnosti ve všech jejich podobách, zejména v souladu se slavnou tradicí Řádu vyvíjet a poskytovat ve všech formách pomoc, službu a péči nemocným a umírajícím a všeobecně všem, kteří pomoc, podporu a péči potřebují a sami si pomoci nemohou a za účelem realizace humanitárních a charitativních cílů shromažďovat finanční prostředky od svých členů, sympatizantů, nadací, grantů a dalších donátorů a vyvíjet sbírkovou činnost za tímto účelem.Zpět

 

DMS LAZARUS 30
DMS LAZARUS 60
DMS LAZARUS 90
87 777

Organizace: Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského, NGO

www.oslj.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců