Děti do rodin

Jedná se o kampaň, která má primárně rozšířit povědomí o pěstounské péči a problematice náhradních rodin v ČR. Dalším cílem je získat prostředky, které jsou nad rámec státního příspěvku a mohou pěstounským a náhradním rodinám sloužit na úhradu zájmových kroužků, psychologa, občasné výpomoci s hlídáním atd..

Dobrá rodina o.p.s.

Děti patří do rodin, ne do ústavů. Podporujeme náhradní rodinou péči, protože jsme přesvědčeni, že každé dítě pro svůj zdravý a šťastný vývoj potřebuje bezpečnou a milující rodinu.Zpět

 

DMS DOBRARODINA 30
DMS DOBRARODINA 60
DMS DOBRARODINA 90
87 777

Organizace: Dobrá rodina o.p.s.

www.detidorodin.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců