Tréninkové pracoviště Klubák

Klubíčko Beroun, z.ú. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením. Více jak 20 let využíváme praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku prospěchu našich klientů se zdravotním postižením. Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými z regionu Berounsko, jež se nachází v obtížné životní situaci.
Rodiče dětí/dospělých se zdravotním postižením jsou zastoupeni v orgánech z.ú. a určují tak činnosti Klubíčka. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.
Klubíčko Beroun z.ú. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací a jeho fungování je transparentní

Klubíčko Beroun, z.ú

Posláním neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.Zpět

 

DMS KLUBICKO 30
DMS KLUBICKO 60
DMS KLUBICKO 90
87 777

Organizace: Klubíčko Beroun, z.ú

www.klubickoberoun.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců