Tréninkové pracoviště Klubák

Klubíčko Beroun, o.p.s. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením. Více jak 18 let využíváme praktické zkušenosti osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalosti odborníků ku prospěchu našich klientů se zdravotním postižením. Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými z regionu Berounsko, jež se nachází v obtížné životní situaci. Rodiče dětí/dospělých se zdravotním postižením jsou zastoupeni v orgánech o.p.s. a určují tak činnosti Klubíčka. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem. Fungování Klubíčka je transparentní Klubíčko Beroun o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organi

Klubíčko Beroun, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením pracovní uplatnění, možnost bydlení i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit.Zpět

 

DMS KLUBICKO 30
DMS KLUBICKO 60
DMS KLUBICKO 90
87 777

Organizace: Klubíčko Beroun, o.p.s.

www.klubicko-ops.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců