Náprava -přeměna- smíření

Projekt Náprava -přeměna- smíření zahrnuje všechny, kterých se zločin dotýká: oběti, pachatele, odsouzené, propuštěné, a rodiny všech.
Pachatelé potřebují péči před výstupem z věznice, aby se už nevraceli ke stejným vzorcům chování. MVS vede ve věznicích kurzy pro odsouzené a mění jejich hodnotové žebříčky směrem k přijímání odpovědnosti za zločin a skutečnou nápravu. Propuštění se v prvních dnech a měsících znovu dostávají do ohrožení zopakování zločinu a potřebují doprovod a vytvoření nového kvalitního zázemí. MVS čeká nejpotřebnější u bran věznice a pečuje po ně do okamžiku, než se postaví na vlastní nohy. Sociálně slabí propuštění čekají 2 měsíce na dávky hmotné nouze a přitom je nebezpečí se opět někomu ublíží. MVS vede nízkoprahový klub pro propuštěné, jejich rodiny a přátele. Scházejí se tam i bezdomovci, jakkoliv správná prevence vede ke snížení jak rizik recidiv, tak bezdomovectví. O Vánocích MVS posílá dárky dětem, které mají rodiče ve VTOS. Tyto děti jsou neviditelnými oběťmi zločinu, zažívají nepřítomnost rodiče a velký sociální propad rodiny i vlastní stigmatizaci. Finanční podpora se týká všech oblastí projektu Náprava - přeměna-smíření. Je to podpora bydlení, hrazení cest pro doklady, úhrada léků ( pokud není jiná možnost), pomoc s doprovodem do místa bydliště, provoz Klubu 2 Ryby, kontakt s propuštěními po telefonu, pomoc dětem odsouzených.

Mezinárodní vězeňské společenství, z. s.

Spolek pomáhá odsouzeným, propuštěným, obětem a rodinám všech, kterých se dotkl zločin, zejména dětem odsouzených. Snahou je prevence kriminality, prevence bezdomovectví a cesta k uzdravování obětí. MVS je křesťanské mezidenominační sociální hnutí.
Spolek připravuje odsouzené na propuštění v jednoročním kurzu v několika věznicích. Po propuštění čeká sociálně slabé propuštěné a pomáhá při další resocializaci. V projektu Building Bridges MVS vede setkání skupin nesouvisejících pachatelů a obětí, kteří se setkávání k tzv restorativnímu dialogu uvnitř věznice . Projekt je zaměřen na pomoc obětem trestných činů a startuje jejich ozdravovací procesy, a u odsouzeným pomáhá v přijetí jejich odpovědnosti za minulé jednání a hledání cest ke kompenzaci činu a k pozitivní změně náhledu na zločin. . MVS čtvrtým rokem vede nízkoprahový klub pro propuštěné v Praze. MVS posílá o Vánocích vánoční dárky dětem odsouzených rodičů v projektu Andělský strom , spolu osobním dopisem rodiče z vězení. MVS zajišťuje službu dopisování, osobních návštěv ve věznicích, a zasílá nárokové balíčky sociálně slabým odsouzeným. MVS je stabilní a rychle rostoucí organizace, založená na dobrovolnické pomoci zejména křesťanů.,Zpět

 

DMS NAPRAVA 30
DMS NAPRAVA 60
DMS NAPRAVA 90
87 777

Organizace: Mezinárodní vězeňské společenství, z. s.

www.prisonfellowship.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty