Rozvoj zdravotní, sociální a rehabilitační péče pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa

V Domově sv. Josefa - dosud jediném nestátním zdravotnickém a sociálním zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou (RS) - pečujeme již od roku 2001 o lidi s RS v těžkém stádiu nemoci. Základem a cílem naší činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti a potřebám s ohledem na toto závažné onemocnění. Při komplexní péči o takto nevyléčitelně nemocné se snažíme naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Usilujeme o poskytování péče a služeb, které pomohou nemocným RS posílit nebo vrátit sebeúctu a radost ze života, možnost sociálních kontaktů, sebeobsluhy a zvýšení sebevědomí pocitem, že i když je život s RS velmi těžký, je to dar a je dobré ho ŽÍT.

Oblastní charita Červený Kostelec

Naše charitní a neziskové zařízení poskytuje komplexní zdravotně sociální péči zejména onkologicky nemocným pacientům v závěrečném stádiu nemoci již 22 let. Za uplynulou dobu prošlo hospicem přes 8 192 nemocných a navíc zde byla poskytnuta pomoc i jejich příbuzným a blízkým, kteří je doprovázeli.
Hospicová péče usiluje o pozitivní a důstojné završením života terminálně nemocných za současného podávání profesionální léčby bolesti, tlumení dalších příznaků onemocnění a zajištění lidské blízkosti. Blízké osoby jsou zahrnuty do péče hospice na jedné straně jako spolupracovníci, kteří mají v poslední části života nemocného nezastupitelnou úlohu, na druhé straně potřebují sami podporu. Hospic jim nabízí odborné poradenství, možnost neomezené návštěvy a ubytování v pokoji nemocného, stravování apod. Počet nocí doprovodů strávených na pokoji s pacientem se pohybuje okolo 740 za rok.Zpět

 

DMS DOMOVJOSEF 30
DMS DOMOVJOSEF 60
DMS DOMOVJOSEF 90
87 777

Organizace: Oblastní charita Červený Kostelec

www.domovsvatehojosefa.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců