Multidisciplinární péče o lidi postižené svalovou dystrofií.

Cílem naší organizace je poskytovat informace o svalové dystrofii jak stávajícím členům, tak i nově příchozím. Sledovat světový výzkum a nové postupy v péči a zveřejňovat tyto poznatky prostřednictvím časopisu Zpravodaj AMD, webových stránek, sociálních sítí, propagačních materiálů atd. Pomáhat orientovat se takto postiženým lidem v sociální problematice a začleňovat je do společnosti. Pořádat rekondiční pobyty, setkání členů, odborné přednášky. Chtěli bychom, aby v budoucnu vzniklo specializované centrum pro toto onemocnění.

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

Jsme s celorepublikovou působností, která sdružuje občany s progresivním nervosvalovým onemocněním. Toto onemocnění způsobuje celkové ochabování svalstva a to po celou dobu života. Důsledkem jsou pak zdravotní a sociální problémy. Cílem naší organizace je poskytovat informace o této nemoci všem, kterých se tato problematika dotýká. Sledujeme světový výzkum a uveřejňujeme jeho výsledky prostřednictvím časopisu, který vydáváme čtyřikrát do roka. Informujeme v něm též naše členy o sociální problematice, činnosti organizace a řešení problémů spojených s touto nemocí. Informace zveřejňujeme i na našich webových stránkách. Poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství, pořádáme ozdravné rekondiční pobyty tuzemské i zahraniční a také sportovní akce s ohledem na postižení našich členů. Naše činnost je zaměřena na sociální a zdravotní problematiku lidí především s muskulární dystrofií, snažíme pomáhat i lidem jinak tělesně postiženým, kteří jsou členy našeho sdružení a to především v začleňování do společnosti.Zpět

 

DMS AMD 30
DMS AMD 60
DMS AMD 90
87 777

Organizace: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

www.amd-mda.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců