MUŽI V BOJI ZA ZDRAVÍ

V rozvinutých zemích je karcinom prostaty (KP) nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. Cílem projektu je spolu s partnerskou nadací Movember zvýšit informovanost české populace o problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty a varlat a zkvalitnit možnosti diagnostiky a léčby uroonkologických onemocnění v českých nemocnicích. Toho bude docíleno prostřednictvím rozvoje informačního portálu www.rakovinaprostaty.cz, sdružujícího všechny zásadní informace o dané problematice, zabezpečením provozu internetové poradny, vydáním informačních materiálů a vyhlášením grantové soutěže na a nákup přístrojové techniky pro urologická oddělení. Cíle projektu budou monitorovány prostřednictvím analýzy návštěv a aktivit na stránce rakovinaprostaty.cz, množstvím distribuovaných informačních materiálů o léčbě rakoviny prostaty mezi veřejnost a počtem a typem přístrojů, které byly pro české nemocnice zakoupeny. Zásadním rozdílem mezi rakovinou prostaty a jinými nádorovými onemocněními je, že se objevuje v relativně pozdním věku a že jde často o ohraničené a velmi pomalu rostoucí nádory, které v horizontu dožití mnohé muže životně neohrozí. Proto se většina urologických společností staví k plošnému vyhledávání rakoviny prostaty rezervovaně a doporučuje tzv. včasnou detekci karcinomu prostaty. Problém je ale potřeba s veřejností komunikovat. Cílem projektu je spolu s partnerskou nadací Movember zvýšit informovanost české populace o problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty a varlat a zkvalitnit možnosti diagnostiky a léčby uroonkologických onemocnění v českých nemocnicích. Toho bude docíleno prostřednictvím rozvoje informačního portálu www.rakovinaprostaty.cz, sdružujícího všechny zásadní informace o dané problematice, zabezpečením provozu internetové poradny, vydáním informačních materiálů a vyhlášením grantové soutěže na a nákup přístrojové techniky pro urologická oddělení.

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

• zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností závažných onemocnění, zejména v oblasti uroonkologie a dalších urologických onemocnění, • podpora spolupráce při zabezpečování potřebného množství a kvality léků a léčebných přípravků, speciálního zdravotnického materiálu a technických pomůcek, • podpora rozvoje všech metod léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění, • poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky, • podpora vzdělávání a výzkumu v oblasti léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění, • podpora informovanosti odborné a laické veřejnosti o různých aspektech prevence a léčby závažných onemocnění, zejména v urologii, • podpora vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů, kongresů a dalších odborných setkání, • podpora spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření v České republice, • poskytování stipendií na odborné stáže, postgraduální vzdělávání, konference a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky, • zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin.Zpět

 

DMS PROSTATA 30
DMS PROSTATA 60
DMS PROSTATA 90
87 777

Organizace: Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

www.rakovinaprostaty.cz, www.muziprotirakovine.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců