Muži v boji za zdraví

V rozvinutých zemích je karcinom prostaty (KP) nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin.
Cílem projektu je spolu s partnerskou nadací Movember zvýšit informovanost české populace o problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty a varlat a zkvalitnit možnosti diagnostiky a léčby uroonkologických onemocnění v českých nemocnicích. Toho bude docíleno prostřednictvím rozvoje informačního portálu www.rakovinaprostaty.cz, sdružujícího všechny zásadní informace o dané problematice, zabezpečením provozu internetové poradny, vydáním informačních materiálů a vyhlášením grantové soutěže na a nákup přístrojové techniky pro urologická oddělení. Cíle projektu budou monitorovány prostřednictvím analýzy návštěv a aktivit na stránce rakovinaprostaty.cz, množstvím distribuovaných informačních materiálů o léčbě rakoviny prostaty mezi veřejnost a počtem a typem přístrojů, které byly pro české nemocnice zakoupeny. Zásadním rozdílem mezi rakovinou prostaty a jinými nádorovými onemocněními je, že se objevuje v relativně pozdním věku a že jde často o ohraničené a velmi pomalu rostoucí nádory, které v horizontu dožití mnohé muže životně neohrozí. Proto se většina urologických společností staví k plošnému vyhledávání rakoviny prostaty rezervovaně a doporučuje tzv. včasnou detekci karcinomu prostaty. Problém je ale potřeba s veřejností komunikovat. Cílem projektu je spolu s partnerskou nadací Movember zvýšit informovanost české populace o problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty a varlat a zkvalitnit možnosti diagnostiky a léčby uroonkologických onemocnění v českých nemocnicích. Toho bude docíleno prostřednictvím rozvoje informačního portálu www.rakovinaprostaty.cz, sdružujícího všechny zásadní informace o dané problematice, zabezpečením provozu internetové poradny, vydáním informačních materiálů a vyhlášením grantové soutěže na a nákup přístrojové techniky pro urologická oddělení.

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

Posláním organizace je
- zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností závažných onemocnění, zejména v oblasti uroonkologie a dalších urologických onemocnění,
- podpora spolupráce při zabezpečování potřebného množství a kvality léků a léčebných přípravků, speciálního zdravotnického materiálu a technických pomůcek,
- podpora rozvoje všech metod léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění,
- poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky,
- podpora vzdělávání a výzkumu v oblasti léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění,
- podpora informovanosti odborné a laické veřejnosti o různých aspektech prevence a léčby závažných onemocnění, zejména v urologii,
- podpora vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů, kongresů a dalších odborných setkání,
- podpora spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření v České republice,
- poskytování stipendií na odborné stáže, postgraduální vzdělávání, konference a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky,
- zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin.Zpět

 

DMS PROSTATA 30
DMS PROSTATA 60
DMS PROSTATA 90
87 777

Organizace: Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

http://www.rakovinaprostaty.cz
http://www.muziprotirakovine.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců