MUŽI V BOJI ZA ZDRAVÍ

V rozvinutých zemích je karcinom prostaty (KP) nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. Spolu s partnerskou nadací Movember zvyšujeme informovanost české populace v problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty a varlat. Z příspěvků dárců vybavujeme české urologické pracoviště a tím zkvalitňujeme možnosti diagnostiky a léčby uroonkologických onemocnění. Financujeme stáže mladých urologů v zahraničí, vydáváme informativní brožury o rakovině prostaty a nádorech varlat. Veškeré informace najdete na informačním portálu www.rakovinaprostaty.cz, kde rovněž můžete položit dotaz v online poradně, stáhnout si informační brožury nebo si o ně zažádat.

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

• zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností závažných onemocnění, zejména v oblasti uroonkologie a dalších urologických onemocnění, • podpora spolupráce při zabezpečování potřebného množství a kvality léků a léčebných přípravků, speciálního zdravotnického materiálu a technických pomůcek, • podpora rozvoje všech metod léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění, • poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky, • podpora vzdělávání a výzkumu v oblasti léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění, • podpora informovanosti odborné a laické veřejnosti o různých aspektech prevence a léčby závažných onemocnění, zejména v urologii, • podpora vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů, kongresů a dalších odborných setkání, • podpora spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření v České republice, • poskytování stipendií na odborné stáže, postgraduální vzdělávání, konference a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky, • zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin.Zpět

 

DMS PROSTATA 30
DMS PROSTATA 60
DMS PROSTATA 90
87 777

Organizace: Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

www.rakovinaprostaty.cz, www.muziprotirakovine.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců