ARPIDA - Pod jednou střechou

Centrum ARPIDA od svého otevření v roce 1993 představuje unikátní spojení navzájem prostupných a na sebe navazujících léčebných, vzdělávacích, sociálních a pracovních prostředků ucelené rehabilitace osob s kombinovaným zdravotním postižením od narození až do dospělosti. Cílená podpora pod jednou střechou umožňuje dosahovat důležitých terapeutických pokroků a přizpůsobovat vzdělávání a sociální služby rozdílným potřebám každého příchozího člověka s postižením. Taková péče však po 22 letech zároveň znamená nutnost neustále opravovat a rekonstruovat rozsáhlé zázemí včetně zastaralého technického vybavení. Je potřebné obnovovat a doplňovat nákladné terapeutické pomůcky a zařízení. Centrum tak chce reagovat na poptávku svých klientů a přizpůsobovat se jejich měnícím se potřebám a moderním léčebným i vzdělávacím přístupům. To vše vyžaduje značné množství finančních prostředků, které v rámci běžného provozního rozpočtu organizace, nezbývají. Projekt ARPIDA - Pod jednou střechou umožňuje oslovit veřejnost, zapojit ji do zkvalitnění a rozvoje služeb centra ARPIDA pro další období.

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižení

Nabízíme pomoc rodinám pečujícím o děti, mládež a dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, formou denní komplexní koordinované péče v duchu ucelené rehabilitace. Tato péče je zajištěna prostřednictvím:
-Střediska sociálních služeb
-Nestátního zdravotnického zařízení
-Škol a školských zařízeníZpět

 

DMS ARPIDA 30
DMS ARPIDA 60
DMS ARPIDA 90
87 777

Organizace: ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižení

www.arpida.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty