Nákup kompenzačních pomůcek

Výtěžek získaný z DMS chceme použít na nákup kompenzačních pomůcek pro klienty odlehčovací služby Dotek z. ú. a také pro klienty, kteří si kompenzační pomůcky půjčují do domácnosti, kde o ně pečuje rodina.

Dotek z.ú.

Posláním naší společnosti je citlivě a individuálně pečovat o seniory, kterým zdravotní stav neumožňuje samostatnost, s ohledem na jejich potřeby v bio-psycho-socio-spirituální rovině a s ohledem na jejich životní příběhy v návaznosti na prostředí, kde žijí či žili.Zpět

 

DMS DOTEK 30
DMS DOTEK 60
DMS DOTEK 90
87 777

Organizace: Dotek z.ú.

www.pecovatelstvi-dotek.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců