Daruj den doma

Přibližně 80 % lidí si přeje zemřít doma, největší zdravotní pojišťovna VZP však ani v letošním roce neproplácí poskytovatelům této služby náklady na domácí hospicovou paliativní péči. Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je jediným zařízením Ústeckého kraje, které tuto službu v okruhu 25 km poskytuje, jen v loňském roce jsme doprovodili 35 pacientů, od počátku roku 2015 jsme v domácí péči doprovodili 10 pacientů, další žádosti evidujeme, je tedy předpoklad, že loňský údaj bude v letošním roce výrazně překročen. Bez dostatku finančních prostředků to však nebude možné.

Hospic sv. Štěpána

Jsme specializované nestátní zdravotnické zařízení poskytující našim pacientům a jejich rodinám paliativní léčbu a péči. Jedná se o péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc. Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v našem lůžkovém zařízení. Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. V lednu 2014 byl zahájen projekt domácí hospicové péče, kterou poskytujeme do vzdálenosti do 25 km od LitoměřicZpět

 

DMS DENDOMA 30
DMS DENDOMA 60
DMS DENDOMA 90
87 777

Organizace: Hospic sv. Štěpána

www.hospiclitomerice.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců