Projekt adopce významných pražských hrobů

Cílem projektu je restaurování a údržba hrobových zařízení významných hrobů na veřejných pohřebištích ve správě SPH, které byly zařazeny do Projektu adopce významných hrobů a od jejichž zařazení do tohoto projektu uplynulo více než 2 roky, aniž by v této době došlo k uzavření adopční nájemní smlouvy,
nebo aniž by SPH přijala účelový dar, určený na opravu takového hrobového zařízení v takové výši, který by umožnil provést jeho celkovou opravu.

Správa pražských hřbitovů

Provozování komplexních služeb souvisejících se správou a provozem pražských pohřebišť. Péče o válečné hroby, správa nemovitých kulturních památek, údržba zeleně. Vypravování pohřbů, poskytování souvisejících služeb.Zpět

 

DMS SPH 30
DMS SPH 60
DMS SPH 90
87 777

Organizace: Správa pražských hřbitovů

www.hrbitovy-adopce.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců