Zajištění provozu Charitního domu sv. Františka

Zřizovatelem a provozovatelem Charitního domu sv. Františka je Charita Ostrava, nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje ve svých zařízeních sociální, sociálně zdravotní a humanitární pomoc lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu či národnost.
Nabízíme sociální, sociálně zdravotní a zdravotní služby především seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni ohroženým dětem a mládeži, osobám se zdravotním postižením, osobám s duševním onemocněním, lidem nevyléčitelně nemocným v závěrečném stádiu života a dalším lidem, kteří to potřebují.

Charita Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb .Zpět

 

DMS AZYLFRANTISEK 30
DMS AZYLFRANTISEK 60
DMS AZYLFRANTISEK 90
87 777

Organizace: Charita Ostrava

www.ostrava.charita.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců