Pomáháme tam, kde je třeba

Projekt pomůže dětem i dospělým prostřednictvím sociálních služeb a programů Portimo, o.p.s. v Novém Městě na Moravě a okrese Žďár nad Sázavou.

Vybrané finanční prostředky pomohou zajistit aktivity, vybavení a pomůcky sociálních služeb:
Raná péče, Občanská poradna, Osobní asistence, EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a dále podpoří programy primární prevence a dobrovolnictví.

Portimo, o.p.s.

Posláním organizace je podpora dětí, mládeže i dospělých v nepříznivé životní situaci, a to prostřednictvím sociálních služeb, které respektují jedinečnost každého člověka, jsou profesionální a diskrétní. Nabízíme také preventivní a dobrovolnické programy.
Poskytujeme otevřené informace, chceme být přirozenou součástí života místní komunity.Zpět

 

DMS PORTIMO 30
DMS PORTIMO 60
DMS PORTIMO 90
87 777

Organizace: Portimo, o.p.s.

http://www.portimo.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců