Pomáháme tam, kde je třeba

Projekt pomůže dětem i dospělým prostřednictvím sociálních služeb a programů Portimo, o.p.s. v Novém Městě na Moravě a okrese Žďár nad Sázavou. Vybrané finanční prostředky pomohou zajistit aktivity, vybavení a pomůcky sociálních služeb: Raná péče, Občanská poradna, Osobní asistence, EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a dále podpoří programy primární prevence a dobrovolnictví.

Portimo, o.p.s.

Portimo, o.p.s. •je obecně prospěšná společnost, nestátní, nezisková organizace, právnická osoba •poskytuje pět registrovaných sociálních služeb: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Občanská poradna, Osobní asistence, Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi •nabízí certifikované programy primární prevence v Centru prevence CéPéčko a realizuje také akreditované dobrovolnické programy •klade si za cíl prosazovat a hájit zájmy klientů, dbát na rozšíření nabídky a zvýšení kvality sociálnívh služeb s ohledem na dostupnost a potřeby obyvatel regionu •byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 19.7.2013 pod spisovou značkou O 620, vedenou u Krajského soudu v Brně, navazuje na na činnost Sdružení Nové Město na Moravě o.s. (vznikla jeho transformací a je jeho plným právním nástupcem), které bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 29. 4. 1998 Naším cílem je 1.realizovat činnosti vycházející z konkrétních potřeb občanů místní komunity či samosprávy, a to prostřednictvím nezávislé, nestranné a diskrétní pomoci; 2.rozšiřovat nabídku a zvyšovat kvalitu sociálních služeb s ohledem na dostupnost a potřeby občanů kraje Vysočina; 3.prosazovat a hájit oprávněné zájmy občanů.Zpět

 

DMS PORTIMO 30
DMS PORTIMO 60
DMS PORTIMO 90
87 777

Organizace: Portimo, o.p.s.

www.portimo.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců