Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň

Projekt si klade za cíl zajistit provoz terénních zdravotních služeb v domácím hospici v Třeboni. Zejm. tedy financovat provoz automobilů, nákup léků a pomůcek nezbytných pro domácí hospicovou paliativní péči a dalších předmětů nezbytných pro práci zdravotních sester v rodinách klientů.

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Posláním našeho mobilního hospice je umožnit rodině pečovat o těžce nemocného nebo umírajícího člověka v jeho přirozeném domácím prostředí. Rodinu především doprovázíme – a to nejen v odborné zdravotní péči, bez které by umírající nemohl být doma, ale i v oblasti sociální a duchovní – vše v souladu s přáním a možnostmi každé rodiny individuálně. Naše organizace nabízí základní i odborné sociální poradenství a v rámci něho také půjčovnu kompenzačních pomůcek pro širokou veřejnost.

Od začátku našeho působení pořádáme kulturně – benefiční a vzdělávací akce. V rámci těchto různorodých akcí máme možnost setkat se i s některými z našich hospicových rodin, které jsme doprovázeli při péči o těžce nemocného v domácím prostředí. Tato setkání bývají velice intenzivní a radostná „…vždyť ty vaše sestřičky, to jsou jako naše děvčata, už jsme si na ně zvykli jako na rodinu…“, a pozůstalá pokračuje „…manžel se na ně vždycky tak těšil, i když měl při Vašem vstupu do rodiny z počátku velké obavy z neznámých lidí…“ Je to jen útržek jednoho svědectví pečující, která dopřála svému opravdu těžce nemocnému manželovi důstojný odchod ze života v domácím prostředí. Přáli bychom si, aby tato slova byla povzbuzením pro všechny pečující rodiny, které se snažíme i nadále aktivně podporovat. Pořádání kurzů pro pečující a další rozšiřování terénních odlehčovacích služeb je tedy dalším cílem naší činnosti – samozřejmě vedle našeho prioritního poslání, tj. poskytování co nejkvalitnější komplexní domácí (mobilní) hospicové péče snadno dostupné v regionu Třeboňska a blízkého okolí a tedy obecné šíření myšlenky hospicového hnutí a z toho plynoucí proměna vztahu ke smrti a umírání v naší společnosti.Zpět

 

DMS HOSPICTREBON 30
DMS HOSPICTREBON 60
DMS HOSPICTREBON 90
87 777

Organizace: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

www.kleofas.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty