Koně pomáhají

Projekt „Koně pomáhají“ Občanské sdružení Chewal se od roku 2001 věnuje hiporehabilitaci, tedy terapeutickému oboru, v němž se setkávají lidé se specifickými potřebami a koně. Zaměřuje se na dvě formy hiporehabilitace: HIPOTERAPIE: „Fyzioterapie na koni“ určená dětem od nejútlejšího věku i dospělým s nejrůznějšími tělesnými a/nebo kombinovanými obtížemi. Provádí se pod dohledem zkušeného terapeuta a s pomocí asistentů. Úžasné je, že nebolí, je příjemná a jako léčba ani nevypadá – žádné nemocniční prostředí a bílé pláště, ale zelená louka a koník, který zve na projížďku. AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ: „Hry s koňmi“ pro všechny – děti i dospělé všech generací. S koňmi se dá provádět spousta zajímavých činností a všechny se dají vymyslet a uzpůsobit tak, aby rozvíjely fyzické, mentální i sociální dovednosti, posilovaly kladné vlastnosti a tlumily ty nežádoucí. Do aktivit s využitím koní se mohou zapojit i klienti na vozíčku, se smyslovou či jinou vadou. Pro děti, které se hodně pohybují v nemocnicích, rehabilitačních zařízeních, léčebnách a lázních, jsou aktivity s koňmi kontaktem se živou přírodou. Sdružení navštíví ročně kolem 500 klientů, z toho je 100 klientů stálých, kteří docházejí pravidelně. Většinou jsou to malé děti. Hlavním cílem Občanského sdružení Chewal je dosažení nejlepšího možného zdravotního a sociálního stavu klientů s ohledem na jejich konkrétní zdravotní potíže.

Občanské sdružení CHEWAL

Občanské sdružení Chewal se od roku 2001 věnuje hiporehabilitaci, tedy terapeutickému oboru, v němž se setkávají lidé se specifickými potřebami a koně. Zaměřuje se na dvě formy hiporehabilitace: HIPOTERAPIE: „Fyzioterapie na koni“ určená dětem od nejútlejšího věku i dospělým s nejrůznějšími tělesnými a/nebo kombinovanými obtížemi. Provádí se pod dohledem zkušeného terapeuta a s pomocí asistentů. Úžasné je, že nebolí, je příjemná a jako léčba ani nevypadá – žádné nemocniční prostředí a bílé pláště, ale zelená louka a koník, který zve na projížďku. AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ: „Hry s koňmi“ pro všechny – děti i dospělé všech generací. S koňmi se dá provádět spousta zajímavých činností a všechny se dají vymyslet a uzpůsobit tak, aby rozvíjely fyzické, mentální i sociální dovednosti, posilovaly kladné vlastnosti a tlumily ty nežádoucí. Do aktivit s využitím koní se mohou zapojit i klienti na vozíčku, se smyslovou či jinou vadou. Pro děti, které se se hodně pohybují v nemocnicích, rehabilitačních zařízeních, léčebnách a lázních, jsou aktivity s koňmi kontaktem se živou přírodou. Sdružení navštíví ročně kolem 500 klientů, z toho je 100 klientů stálých, kteří docházejí pravidelně. Většinou jsou to malé děti. Hlavním cílem Občanského sdružení Chewal je dosažení nejlepšího možného zdravotního a sociálního stavu klientů s ohledem na jejich konkrétní zdravotní potíže.Zpět

 

DMS CHEWAL 30
DMS CHEWAL 60
DMS CHEWAL 90
87 777

Organizace: Občanské sdružení CHEWAL

www.chewal.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců