Šance pro děti

Z výtěžku sbírky budou financováni asistenti pro děti se speciálními potřebami, individuální terapie dětí a pomůcky pro terapeutickou práci s dětmi.

Děti patří domů, z. s.

Posláním Děti patří domů, z. s. je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavechZpět

 

DMS SANCEPRODETI 30
DMS SANCEPRODETI 60
DMS SANCEPRODETI 90
87 777

Organizace: Děti patří domů, z. s.

www.detipatridomu.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců