Cesta domů

V Praze provozujeme Domácí hospic Cesta domů. Za pomoci prostředků moderní paliativní péče umožňujeme těm, kteří si to přejí, strávit závěrečné chvíle svého života důstojně, bez zbytečné bolesti a dalšího utrpení a v přítomnosti jejich nejbližších doma. Navzdory některým pozitivním změnám z posledních let je v České republice konec lidského života často doprovázen utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. Sociologické průzkumy na téma Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné přinesly následující důležitá zjištění: lidé chtějí umírat doma (78 %), jsou ochotni se o své blízké starat až do konce (88 %) a zdravotníci rovněž považují domácí prostředí za nejlepší místo pro umírající pacienty (88 %). Ačkoliv tedy většina populace i zdravotníků zvedá ruku pro domácí péči o lidi na konci života, přibližně 75 % úmrtí se odehrává ve zdravotnických či sociálních zařízeních. Cesta domů se snaží situaci umírajících zlepšit a nabídnout jim a jejich rodinám komplexní pomoc (zdravotnické, sociální, psychoterapeutické služby), která jim umožní prožít své poslední společné dny bez bolesti a v domácím prostředí. Tuto ambici se nám daří již od roku 2001 úspěšně naplňovat i přes komplikovanou situaci ve zdravotnictví a zcela nevyhovující institucionální rámec. Domácí hospic Cesta domů nemocným a jejich rodinám nabízí: • odbornou domácí paliativní péči v domácnosti klienta nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu • poradenství v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající • půjčování specifických zdravotních pomůcek • všestrannou podporu pečujícím rodinám nemocných (zaučení, konzultace, edukace) • doprovázení pozůstalých

Cesta domů, z.ú.

Cesta domů je zapsaným ústavem, které se již od roku 2001 zabývá komplexní pomocí lidem na konci života a jejich rodinám. Cílem organizace je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. O dosažení tohoto cíle dlouhodobě usilujeme jak prostřednictvím poskytování nepřetržité přímé pomoci umírajícím, kterou zajišťuje multidisciplinární tým domácího hospice složený z lékařů, zdravotních a sociálních pracovníků, psychoterapeuta a dobrovolníků, tak snahou o zlepšení postoje společnosti ve vztahu k lidem na konci života skrze edukační a osvětové aktivity. Kromě služeb domácího hospice poskytovaných 24 hodin denně 7 dní v týdnu, poskytujeme odlehčovací služby; odborné poradenství pro celou ČR; provozujeme portál www.umirani.cz; provozujeme veřejnou knihovnu specializovanou na paliativní péči; vydáváme knihy, brožury a informační materiály; podílíme se na jednáních o změně systému paliativní péče v ČR.Zpět

 

DMS CESTADOMU 30
DMS CESTADOMU 60
DMS CESTADOMU 90
87 777

Organizace: Cesta domů, z.ú.

http://www.cestadomu.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců