Hospic Anežky České - Rozvoj hospicové péče

Hospic Anežky České, registrované nestátní zdravotně sociální zařízení - první hospic v ČR, slouží nemocným a jejich blízkým již 20. rokem. Usiluje o pozitivní a důstojný závěr lidského života v součinnosti s profesionální léčbou bolesti, tlumením dalších příznaků onemocnění se zajištěním lidské podpory. Usiluje o uspokojení všechny čtyřech okruhů potřeb těžce nemocného pacienta: biologických, psychologických, sociálních a spirituálních. Darované finanční prostředky jsou určeny na zdravotnický materiál, léky, na opravy a údržbu zařízení potřebného při péči o těžce nemocné a vybudování nového zázemí pro Mobilní hospic Anežky České a ambulanci hospicové a paliativní léčby.

Oblastní charita Červený Kostelec

Naše charitní a neziskové zařízení poskytuje komplexní zdravotně sociální péči zejména onkologicky nemocným pacientům v závěrečném stádiu nemoci již 22 let. Za uplynulou dobu prošlo hospicem přes 8 192 nemocných a navíc zde byla poskytnuta pomoc i jejich příbuzným a blízkým, kteří je doprovázeli.
Hospicová péče usiluje o pozitivní a důstojné završením života terminálně nemocných za současného podávání profesionální léčby bolesti, tlumení dalších příznaků onemocnění a zajištění lidské blízkosti. Blízké osoby jsou zahrnuty do péče hospice na jedné straně jako spolupracovníci, kteří mají v poslední části života nemocného nezastupitelnou úlohu, na druhé straně potřebují sami podporu. Hospic jim nabízí odborné poradenství, možnost neomezené návštěvy a ubytování v pokoji nemocného, stravování apod. Počet nocí doprovodů strávených na pokoji s pacientem se pohybuje okolo 740 za rok.Zpět

 

DMS HOSPICCK 30
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 90
87 777

Organizace: Oblastní charita Červený Kostelec

www.hospic.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců