Nadějné vyhlídky pro osoby po mozkové příhodě

Podporou projektu "Nadějné vyhlídky" přispějete k zajištění komplexní odborné pomoci osobám po mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku. Pomůžete těmto lidem, aby měli zase chuť žít. Cílem služby je vytvořit podmínky a rozvíjet dovednosti, které klientům pomohou v návratu do aktivního života, v nejlepším případě i zaměstnání. Při práci s klientem využíváme koncept založený na posilování motivace klienta, jeho aktivitě a převzetí odpovědnosti za výsledek terapie. Problematika osob se získaným poškozením mozku je komplexní a na řešení potíží s mobilitou, samostatností, kognitivními funkcemi, komunikací a získáním zaměstnání pracuje multidisciplinární tým odborníků z oblasti fyzioterapie, ergoterapie, sociálního poradenství, psychoterapie, logopedie a dalších. Celý proces a postup rehabilitace je systematický a koordinovaný.

ERGO Aktiv,o.p.s.

Posláním naší organizace je poskytovat lidem po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku specifickou komplexní podporu a následnou péči, která jim pomůže při návratu do aktivního života a zaměstnání. Náš sen: Každý člověk se získaným poškozením mozku najde své smysluplné naplnění, místo a hodnotu. Náš cíl: Návrat osob se získaným poškozením mozku (ZMP) do aktivního pracovního i společenského života a převzetí odpovědnosti klientů za svůj vlastní aktivní životZpět

 

DMS CHUTKZIVOTU 30
DMS CHUTKZIVOTU 60
DMS CHUTKZIVOTU 90
87 777

Organizace: ERGO Aktiv,o.p.s.

www.ergoaktiv.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců