Darujte domov

Domov svaté Rodiny je nestátní nezisková organizace, která již 23 let poskytuje celoroční pobytové služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením. V současné době Domov pěčuje o 76 osob z toho někteří nedosáhnou svým příjmem na plnou úhradu za službu.
Organizace Přátelé domova se skládá převážně z rodičů klientů a rozhodla se formou DMS pomoci pěti lidem, kteří v Domově žijí a nemají nikoho, kdo by jim s úhradou za službu finančně pomohl.

Paní Daniela žije v Domově v Liboci od roku 2010. Do té doby sdílela společnou domácnost s matkou a sestrou. Obě již krátce po sobě zemřely. Daniela získala mentální postižení krátce po porodu. V průběhu života se k jejím znevýhodněním přidružila další zdravotní onemocnění. Pro
Danielu je důležité, že využívá službu v místě svého bydliště, což jí umožňuje samostatně se pohybovat v prostředí, které důvěrně zná a může tak udržovat přirozený sociální kontakt s okolím. Nedoplatek za službu činí 3 290,- Kč/měsíc.

Pan Josef, žije v Domově svaté Rodiny na Petřinách od roku 2012. Z jeho rodiny je s ním v kontaktu jen jeho sestra, protože jejich rodiče již zemřeli. Je to velice milý a přátelský člověk a jeho mentální postižení mu nebrání v setkávání s druhými lidmi. Protože je to již starší člověk, dává přednost klidným procházkám a činnosti v keramické dílně. Jeho sestra žije ze starobního důchodu a přispívá na službu 500 Kč. Přesto nedoplatek činí 1 878,-Kč/měsíc.

Paní Eva žije v Domově v Liboci od roku 2000. Od dvou let vyrůstala v dětském domově, později – v jedenácti letech si ji vzal domů otec. Díky svému mentálnímu handicapu absolvovala jen 7 tříd základní školy, pak pracovala jako uklízečka. Ještě v době nástupu do Domova byla plně aktivní a s velkou radostí se podílela na jakékoliv pomocné práci v domácnosti. Po úrazu před necelými třemi roky zůstala upoutána na invalidní vozík. I přes těžkosti, které jí život přinesl si udržela schopnost vnímat radost a účastnit se dění ve společenství Domova. Její otec již zemřel. Opatrovnictví vykonává veřejný opatrovník. Nedoplatek za službu je 2 286,- Kč/měsíc.

Pan Lukáš, žije v Domově svaté Rodiny na Petřinách od roku 2013. Před tím žil u svých prarodičů, kteří se o něj starali po smrti jeho matky. Lukáš je člověk s mentálním postižením a potřebuje mít svůj pravidelný a klidný režim. Má velice rád technické věci, nářadí a stroje. Také se
zajímá o sport a hudbu. Nedoplatek za službu činí 2595,-Kč/měsíc.

Paní Miluše žije v Domově v Liboci od roku 2010. Do té doby měla fungující rodinu, se kterou prožívala běžný život na venkově v okrajové části Prahy. Nejbližšími osobami jí byli rodiče. Ti jí vzhledem k míře jejího znevýhodnění poskytovali potřebnou celodenní podporu. V roce 2010 jí zemřela matka. Otec by se o dceru staral i nadále, ale jeho pokročilý věk to neumožnil – sám musel vyhledat domov pro seniory. V něm pobývá do současnosti. Paní Miluše má k otci i nadále silné citové pouto. Otec jí donedávna pravidelně navštěvoval. V současné době mu to již jeho fyzický stav neumožňuje. Nyní návštěvy paní Miluše za otcem zajišťují průvodci z Domova sv. Rodiny. Nedoplatek za službu činí 1 302,- Kč/měsíc.

Přátelé domova

Přátelé domova sdružuje rodiče a přátele klientů Domova sv. Rodiny v Praze 6. Získáváme finance na to, abychom zvýšili kvalitu jejich života. Spolupracujeme s vedením Domova a podílíme se na jeho koncepčních záměrech. Každý rok plně financujeme týdenní rekreaci klientů a pracovníků Domova, podílíme se platbě za canisterapii. Nakupujeme drobné vybavení - vedení Domova nás osloví v případě aktuální potřeby.
Další oblast naší činnosti je koordinace vzájemné pomoci mezi rodiči.Zpět

 

DMS POMOCDOMOVU 30
DMS POMOCDOMOVU 60
DMS POMOCDOMOVU 90
87 777

Organizace: Přátelé domova

www.domovsvaterodiny.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců


projekty