Bezpečný prostor pro děti

Občanské sdružení Bonanza dlouhodobě provozuje nízkoprahový klub Prevence s Bonanzou ve Vendolí. Do klubu denně dochází více než 15 dětí, které zde smysluplně využívají svůj volný čas a společně s našimi zaměstnanci řeší své osobní problémy. Zajišťujeme pro ně bezpečný prostor, který mohou využívat pro svůj osobnostní rozvoj. Prostředkem k tomu jsou nám činnosti a práce s koňmi. Klub je umístěn na starém statku, který nutně potřebuje rekonstrukci, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost pohybu dětí v jeho prostorách. Výtěžek z DMS tak bude určen na dofinancování rekonstrukce prostor, které využívá Nízkoprahový klub Prevence s Bonanzou.

Bonanza Vendolí, z. ú.

Jsme nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. Provozujeme tři nízkoprahové kluby, do kterých mohou chodit děti a mládež bezplatně i anonymně. Mohou zde řešit své osobní problémy, dozvědět se něco nového o aktuálních tématech, udělat si úkoly, nebo si jen popovídat u stolního fotbálku a jiných her. Vedle těchto klubů provozujeme ještě sociální služby pro rodiny s dětmi - tedy pomáháme rodinám a dětem, které se ocitly v krizové situaci, nalézt možné způsoby řešení.Zpět

 

DMS BONANZA 30
DMS BONANZA 60
DMS BONANZA 90
87 777

Organizace: Bonanza Vendolí, z. ú.

http://www.osbonanza.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců