Centrum pro sirotky Mahango

Projekt Centra pro sirotky Mahango si klade za cíl vytvořit domov pro zhruba 80 dětí bez rodičů z oblasti jižní Tanzanie. V Tanzanii je udáván celkový počet sirotků okolo 3,1 milionů. Asi polovina těchto dětí přišla o své rodiče vlivem viru HIV. Další příčiny jsou nedokonalá péče při porodu a po něm, běžné infekční choroby apod. Děti po smrti svých rodičů hledají pomoc u svých nejbližších příbuzných, ale ne vždy ji skutečně najdou. Ne, že by je příbuzní odmítli, ale většinou se nemohou o ně dobře postarat, sami stěží živí vlastní rodinu. Nedůstojné životní podmínky, nízká hygiena, podvýživa, negramotnost to jsou hlavní jasně viditelné problémy, se kterými se děti v Africe potýkají. Občanské sdružení Bez mámy se stará o sirotky tím, že poskytuje to, co je k přežití a lepší budoucnosti nejnutnější: domov s rodinnou atmosférou, strava, ošacení a potřebné vzdělání. Centrum pro sirotky Mahango má mít ve svém základu minimálně tři budovy. Dvě ubytovny (pro chlapce a dívky) a servisní budovu (kuchyň, jídelna a sklad). Dvě budovy jsou již plně dokončeny a poskytují domov asi 20 dětem. V roce 2013 jsme zahájili stavbu třetí budovy – ubytovny pro dívky. V roce 2014 již byla kompletně hotová hrubá stavba vč. střechy. Po úplné dostavbě ubytovny pro dívky bude základ centra pro sirotky kompletní. Děti budou mít zajištěny nejnutnější životní potřeby a zároveň budou vedeny k samostatnosti a vychovávány k odpovědnosti.

Občanské sdružení Bez mámy

V Tanzanii žije 3,1 milionu sirotků, což je téměř tak velká skupina jako třetina obyvatelstva v České republice. Většina těchto dětí přichází o své rodiče kvůli AIDS a jiných onemocnění jako je malárie nebo infekční choroby. Státní podpora těmto dětem je malá, stát nezřizuje sirotčince. Deklaruje sirotkům sice bezplatné vzdělání a zdravotní péči, otázkou však zůstává, kdo bude dětem platit uniformu, a nebo, jak se ke zdravotní péči dopraví. Starost o dítě automaticky připadne příbuzným, avšak mnohdy se jedná o velmi vzdálenou přízeň. Děti přežívají ve velmi nuzných materiálních a mnohdy i duševních podmínkách. Nejsou motivovány k individuálnímu růstu a občas jim nebývá umožňováno navštěvovat ani školu. Úroveň tanzanských státních škol není sice nikterak valná, avšak stále by mělo platit, že dítě má být přes den ve škole, ne na poli. Občanské sdružení Bez mámy působí na jihu Tanzánie od roku 2006. Hlavním posláním je pomoc a podpora dětem, zvláště sirotkům, kterým zajišťujeme domov, stravu, ošacení a potřebné vzdělání zejména prostřednictvím projektů Centrum pro sirotky Mahango, Adopce sirotků a projekt Škola škole.Zpět

 

DMS BEZMAMY 30
DMS BEZMAMY 60
DMS BEZMAMY 90
87 777

Organizace: Občanské sdružení Bez mámy

www.bezmamy.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců