DMS v roce 2013. Podívejte se na současné trendy a nejúspěšnější neziskové projekty


V roce 2013 dárci poslali celkem 1 294 409 Dárcovských SMS a přispěli tak na různé neziskové projekty téměř 36 milionů Kč.

Oproti předchozímu roku 2012 tak lidé poslali o více než třetinu Dárcovských SMS více.

Ještě vyšší nárůst je u pravidelného dárcovství. Prostřednictvím DMS Roční podpory lidé přispěli na mnoho neziskových projektů přes 7,5 milionu Kč (DMS Roční podpora znamená, že je dárci strhávána jedna DMS po dobu 12 měsíců).

Pravidelné dárcovství využívají dárci i neziskové organizace stále více, oproti roku 2012 došlo k navýšení získaných financí touto metodou o více než tři čtvrtiny.

Nejvíce příspěvků od drobných dárců prostřednictvím DMS Roční podpory získala charitativní sbírka Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Počet neziskových projektů zapojených do služby Dárcovská SMS se průběžně mění, v roce 2013 se průměrně jednalo o cca 210 projektů měsíčně.

Prostřednictvím dárcovské SMS lidé přispívají na různé projekty, ať už se jedná o podporu znevýhodněných dětí, handicapovaných občanů, seniorů nebo o pomoc v souvislosti s živelnými katastrofami v České republice nebo v zahraničí. Na okraji zájmu není ani ochrana zvířat, pomoc sociálně znevýhodněným nebo rozvoj regionů a kulturní projekty.    

TOP 10:  

DMS SVETLUSKA - Světluška (Nadační fond Českého rozhlasu)

210 118 DMS

DMS ADVENT - Adventní koncerty (příjemci jsou různé neziskové organizace)

132 930 DMS  

DMS KURE - Pomozte dětem (Nadace rozvoje občanské společnosti)

117 961 DMS  

DMS FONDSENIORU - Fond seniorů (Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci)

75 478 DMS    

DMS PARAPLE - Centrum Paraple (Paraple, o. p. s.)

73 413 DMS  

DMS SOSPOVODNE - SOS Povodně (Člověk v tísni, o. p. s.)

65 061 DMS  

DMS ADRA - Humanitární a rozvojová pomoc (Nadace ADRA)

60 604 DMS  

DMS KONTOBARIERY - Konto Bariéry (Nadace Charty 77)

59605 DMS  

DMS SRDCEPRODETI - Srdce pro děti (Život dětem, o. p. s.)

54074 DMS  

DMS ROZHLAS - Pomáhejte s námi - povodně v ČR (Nadační fond Českého rozhlasu)

51 334 DMS    

 

Další velmi úspěšné sbírky:  

DMS KOLEDA (Charita ČR - Tříkrálová sbírka)

DMS FILIPINY (Člověk v tísni, o. p. s.)

DMS UNICEF (Český výbor pro UNICEF)

DMS POJEDTESNAMI (Nadace Jedličkova ústavu)

DMS HUSY (Nadace Divoké husy)
DMS VELEHRAD (Arcibiskupství Olomoucké - Konto lidí dobré vůle)

DMS KAPKANADEJE (Nadační fond Kapka naděje)
DMS VESNICKY (Sdružení SOS dětských vesniček)

 

Kompletní data za rok 2013:

Posláno 1 294 409 DMS

Na neziskové projekty putuje 35 920 999 Kč

Za téměř 10 let existence Dárcovské SMS tak lidé přispěli již více než 430 miliony Kč.

 

 

Další z rubriky Aktuality

aktuality