Díky vstřícnému kroku operátorů se zvýší částka z DMS neziskovým organizacím

 

Dárcovské SMS jsou velmi oblíbenou formou dárcovství a českým fenoménem. Ročně jsou jich odeslány miliony na nejrůznější dobročinné účely. Právě v souvislosti s touto charitativní podporou se mobilní operátoři rozhodli definitivně vzdát částek, které pokrývaly náklady a administrativu na tyto SMS, a zvýšit tak objem finančních prostředků určených na různé neziskové projekty. Místo 27 tak veřejně prospěšným organizacím bude putovat celých 28,50 korun. Zbylá částka i nadále bude pokrývat technické zajištění dárcovských SMS, podporu neziskovým organizacím a administrativní zázemí projektu.

"Stále přemýšlíme, jak ještě více přispět společnosti," vysvětluje Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a doplňuje: "Intenzivní veřejná diskuse v červnu tohoto roku nás inspirovala k rozhodnutí poskytovat tuto prospěšnou službu zcela zdarma, poplatek si tak neúčtujeme již od 1. června tohoto roku."

"Jsme velmi rádi, že se podařilo této dohody dosáhnout. Považujeme za přirozené podporovat dobré skutky zákazníků O2, a proto jsme se rozhodli plně pokrývat naše náklady spojené s touto službou. Díky tomu se nyní k neziskovým organizacím dostane ještě více prostředků," uvádí Dana Dvořáková, ředitelka firemní komunikace společnosti Telefónica Czech Republic. "Tento krok naprosto odpovídá naší strategii odpovědného podnikání," dodává.

"Chceme tímto krokem ještě více podpořit dárcovství v České republice," říká Přemysl Filip, Senior manažer společenské odpovědnosti Vodafone.

"Velmi vítáme tento vstřícný krok mobilních operátorů," říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, a dodává: "Projekt od svého počátku respektoval zásadu minimálních nákladů na svoje fungování a díky tomuto rozhodnutí se z dárcovských SMS stane ještě efektivnější nástroj pro účinné mobilní dárcovství. Zbylá částka ve výši 1,50 korun i nadále pokrývá veškeré technické zajištění ze strany providera, servis neziskovým organizacím a administrativní zabezpečení."

Za více než devět let své existence přinesl velmi úspěšný projekt dárcovských SMS českým neziskovým organizacím na veřejně prospěšné a dobročinné projekty přibližně 430 milionů korun.

V posledních letech byl nejsilnější rok 2010, kdy zákazníci všech tří operátorů odeslali nejen v rámci povodní na Moravě a zemětřesení na Haiti 2 256 690 darovacích SMS. Tím na účtech neziskových organizací zajišťujících charitativní projekty a humanitární pomoc přibylo téměř 61 milionů korun.

Dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců - občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie v České republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Systém dárcovských SMS je naprosto ojedinělý. Česká republika je první zemí, kde služba funguje, další zapojené země jsou Slovensko a Bulharsko. Dárcovské SMS byly nominovány na cenu GSM Awards, a to v kategorii "Nejlepší služba v oblasti rozvoje komunity", a v rámci mezinárodní Ceny Asociace mobilní komunikace (GSM Association Award) v Cannes, byly české DMS vyhlášeny jedním ze čtyř nejlepších veřejně prospěšných projektů v oblasti GSM.

 

Další z rubriky Aktuality

aktuality