Dárcovský summit vol. 2020

 

Filantropie a dárcovství - trendy, čísla a postoje ve světle současné společenské situace. Tak zní téma desátého ročníku Dárcovského summitu, který letos neproběhl tak, jak jsme zvyklí, přesto se ale 26. listopadu uskutečnil. A to v podobě video rozhovorů, které reflektují aktuální situaci v tuzemském dárcovství.

 

Jelikož nám aktuální situace neumožňuje setkat se společně v rámci každoroční celodenní akce, kterou již tradičně Fórum dárců ve spolupráci s odborníky připravuje, rozhodli jsme se pro formu video rozhovorů," říká Klára Šplíchalová, Výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

Ve svém rozhovoru dále rozebírá trendy ve firemním i individuálním dárcovství, dopady COVID-19 na neziskový sektor, ale mluví také o důvěře lidí v neziskový sektor a charitativní sbírky a nově vzniklé Alianci odpovědných pořadatelů veřejných sbírek.

 

Kromě toho, že se dozvíte zajímavá čísla z oblasti filantropie a dárcovství nejen z ČR, tak se můžete těšit na zajímavé hosty, kteří promluví o následujících tématech:

 

 • AKTUÁLNÍ PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ O DÁRCOVSTVÍ A DOPADU KORONAVIROVÉ KRIZE NA DÁRCOVSKÝ SEKTOR
  Radek Jiřičný, InsightLab
 • ROZVOJ DÁRCOVSTVÍ 2020 - TRENDY A HROZBY SOUČASNÉ SITUACE V DÁRCOVSTVÍ
  Klára Šplíchalová, Fórum dárců
 • ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIRMY V NELEHKÝCH SPOLEČENSKÝCH SITUACÍCH
  Petr Hutla, člen představenstva ČSOB
 • ROLE MUNICIPALIT A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝMI ORGANIZACEMI
  Jiří Ptáček, starosta městské části Prahy 3
 • OSOBNÍ POHLED NA DOBROČINNOST A MOTIVACI K ZAPOJENÍ SE DO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ČINNOSTI
  Patrik Eliáš, hokejová legenda a vyslanec dobré vůle UNICEF
 • ROLE MÉDIÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY VE SPOLEČNOSTI S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI
  Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize a vedoucí projektu ČTEdu

 • POSTOJE A CHOVÁNÍ VEŘEJNOSTI V SOUČASNÉ KRIZOVÉ SITUACI A JEJÍ VLIV NA ROZVOJ ALTRUISMU A SOLIDARITY. CO POMÁHÁ ZVYŠOVAT MOTIVACI LIDÍ PROBLÉMŮM A HROZBÁM AKTIVNĚ ČELIT.
  Jan Krajhanzl, sociální psycholog a ekopsycholog

 

Rozhovory vede profesionální Daniela Písařovicová z České televize a Fórum dárců pro širokou veřejnost bude postupně zveřejňovat na svých webových stránkách a sociálních sítích právě od 26. listopadu

 

Záštitu nad 10. ročníkem Dárcovského summitu převzala radní hlavního města Prahy, Milena Johnová a senátorka Miluše Horská, která ve svém video-pozdravu řekla, že aktivity Fóra dárců velmi podporuje a dodala, že: „... mé dveře v Senátu jsou vždy otevřené neziskovkám a všem, kdo pomáhají potřebným."

 

Další z rubriky Aktuality