Live stream koncert s Jaroslavem Svěceným a Lucií Tóth ve prospěch Nadačního fondu Umění doprovázet

 

Tradiční koncert Jaroslava Svěceného a klavíristky Lucie Tóth pro Nadační fond Umění doprovázet letos bude, ale tak trochu „netradičně". Koncert bude vysílán on-line, a to v pondělí 30. listopadu 2020 od 19,00 hodin na facebookovém profilu fondu, který již čtrnáct let patří mezi významné podporovatele hospiců a hospicového hnutí v České republice.

 

S Nadačním fondem Umění doprovázet spolupracuji již mnoho let, takže problematika hospiců je mi poměrně dobře známa," říká Jaroslav Svěcený ke svému vystoupení na podporu hospiců. „Osobně jsem navštívil i některé hospice, kde jsem hrál pro těžce nemocné pacienty. Při té příležitosti jsem si uvědomil, jak důležitou roli hospicová péče v naší společnosti má a jsem opravdu rád, že mohu hospicovou myšlenku dlouhodobě podporovat", dodává houslový virtuos.

 

Benefiční koncert Jaroslava Svěceného pořádáme v Tereziánském sále Břevnovského kláštera již pošesté," říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Aktuální situace nám letos sice nedovoluje setkat se osobně, ale my jsme se nevzdali a připravili pro vás tento koncert on-line," dodává zakladatelka. Live stream s Jaroslavem a Lucií Tóth můžete sledovat na facebookovém profilu nadačního fondu https://www.facebook.com/umenidoprovazet, a to v pondělí 30. 11. 2020 od 19,00 hodin.

 

„Věříme, že ačkoli letos nebudeme prodávat klasické vstupenky, posluchači využijí možnosti podpořit náš fond jinou formou - dárcovskou SMS nebo zasláním daru na účet. Nám se tak podaří získat finanční prostředky, které jako v minulých ročnících věnujeme na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu," vysvětluje Hana Haráková. Symbolické vstupné mohou posluchači poslat jako peněžní dar na číslo účtu 0397915339/0800 nebo formou dárcovské SMS ve tvaru: DMS PROHOSPICE 30 nebo DMS PROHOSPICE 60 nebo DMS PROHOSPICE 90 na telefonní číslo 87 777".

 

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 5,2 miliony korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality" udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

 

Aktuálně v DMS
Další z rubriky Aktuality