Dárcovský summit 2020

 

Filantropie a dárcovství - trendy, čísla a postoje ve světle současné společenské situace. Tak zní téma desátého ročníku Dárcovského summitu, který letos neproběhne tak, jak jsme zvyklí, přesto se ale 26. listopadu uskuteční. A to v podobě video rozhovorů, které budou reflektovat aktuální situaci v tuzemském dárcovství.  

 

Jelikož nám aktuální situace neumožňuje setkat se společně v rámci každoroční celodenní akce, kterou již tradičně Fórum dárců ve spolupráci s odborníky připravuje, rozhodli jsme se pro formu video rozhovorů. Ty bude moderovat známá a profesionální Daniela Písařovicová a budeme je pro širokou veřejnost postupně zveřejňovat na našich webových stránkách a sociálních sítích právě od 26. listopadu.

 

Trendy a současnou situaci v dárcovství včetně aktuálního průzkumu veřejného mínění představí výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová a Radek Jiřičný z agentury InsightLab.

 

O svém pohledu na pomoc druhým a motivaci k zapojení se do veřejně prospěšné činnosti a podpoře UNICEF bude mluvit Patrik Eliáš, hokejová legenda a vyslanec dobré vůle UNICEF.

Sociální psycholog a ekopsycholog Jan Krajnhanzl promluví o tom, jak vnímá postoje a chování veřejnosti v aktuální krizové situaci. A co vidí jako klíčové pro rozvoj altruismu a solidarity. 

 

Jiří Ptáček, starosta městské části Prahy 3, vyjádří svou zkušenost s rolí municipalit a spolupráce s veřejně prospěšnými organizacemi.

O podpoře neziskového sektoru Českou televizí a oblasti charity bude mluvit Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize a vedoucí projektu ČTEdu.

 

Záštitu nad 10. ročníkem Dárcovského summitu převzala místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská a radní hlavního města Prahy, Milena Johnová.

 

Další z rubriky Aktuality