Ceny Fóra dárců 2020

 

Ceny Fóra dárců letos změní svou podobu. Ačkoli neproběhne slavnostní předávání tak, jak jsme zvyklí, všechny oceněné organizace postupně představíme společně s jejich projekty na našich sítích a webech. Věříme, že i v této formě to bude přínosné jak pro oceněné, tak i pro širokou veřejnost.

 

V červnu jsme opět vyhlásili osobnosti Filantropie a Nadačního sektoru. Letos navíc i kategorii Hrdina/ka filantropie. Cenu veřejnosti v Cenách Fóra dárců v kategorii Osobnost filantropie si v červnu převzal Viliam Sivek. Ocenění získali také Zdeněk Svěrák, Hana Bučková, Richard Smejkal, Maria KřepelkováEva Knappová.

 

Ocenění předala výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová také Osobnostem nadačního sektoru. Letos se mezi ně zařadili Dagmar Havlová, Vendula Pizingerová a Hana Frištenská Štarková. Čestné uznání Fŕa dárců obdržela S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká.

 

Letos jsme ceny rozšířili o kategorii Hrdina/ka filantropie. Mezi oceněnými byli Nora Fridrichová, Lukáš HuňkaJosef Šedlbauer.

 

Slavnostní atmosféru si můžete připomenout zde: https://www.youtube.com/watch?v=a6lecHl8w0o&feature=emb_logo

 

 

Koncem listopadu nás čeká vyhlášení Cen Fóra dárců v kategoriích Komunikace a Sbírky.

I v letošním, po všech stránkách náročném roce, do Cen Fóra dárců organizace a firmy přihlásily spoustu zajímavých projektů. Můžeme prozradit, že nejvíce se nám jich sešlo v kategorii veřejně prospěšný spot. Jsme potěšeni, že i přes nepřízeň událostí se organizace snaží udržet si svůj standard a profesionalitu. Proto jsme se rozhodli, že Ceny Fóra dárců letos proběhnou, ačkoliv bez slavnostního vyhlášení. O oceněných organizacích a projektech budeme informovat i širokou veřejnost skrze naše webové stránky a sociální sítě, kde bychom postupně všechny oceněné představili.

 

V neposlední řadě děkujeme také všem členům komise, kteří již obdrželi veškeré podklady a pečlivě se všemi projekty probírají. Po jejím zasedání Vám je také představíme, stejně jako jejich vyjádření k letošnímu ročníku.


Podobně jako v předchozích třech letech se mohly neziskové organizace hlásit také do Speciální ceny České televize, která chce motivovat neziskové organizace k vytvoření kreativní kampaně, která bude podporovat jejich aktuální téma, myšlenku a činnost. Vítězný spot Česká televize odvysílá v roce 2020.

 

Každý rok vyhlašuje Fórum dárců Ceny Fóra dárců na Dárcovském summitu, tentokrát to bude 26. listopadu. Zároveň ve spolupráci s vydavatelstvím Economia zveřejňuje v tento den Žebříčky nadací a fondů. Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti pak 29. 11. vyhlašuje také Den dárců - oslavu dárcovství a poděkování všem drobným i velkým donorům.

 

Veškeré informace k Cenám Fóra dárců najdete na www.cenyforadarcu.cz

 

Další z rubriky Aktuality