Na neziskový sektor tvrdě dopadají důsledky krize spojené s epidemií COVID-19. Obávají se budoucnosti.

 

Současná koronavirová situace zasáhla bez výjimky i neziskový sektor. 
Z průzkumu, který provedlo Fórum darů, vyplývá, s jakými problémy se organizace nyní nejvíce potýkají.

 

 

Aktuálně v DMS

Dotázané organizace u této otázky mohly vybrat více než jednu odpověď.

 

 

Největší změnou je dle výsledků průzkumu rušení benefičních akcí, s tou se potýká více než polovina dotázených organizací (56 %). Ty přitom tvoří druhý nejčastější zdroj příjmů (62 %). Prvním zůstává dárcovská SMS, kterou využívá většina organizací (82 %). Následují poklesy výnosů z vlastní činnosti, které trápí více než třetinu organizací (37 %). Se zrušením dárcovské podpory od firem se setkala necelá třetina organizací (30 %) a téměř čtvřtina (24 %) se pak musela vypořádat se sníženými dary od veřejnosti. 

 

 

Aktuálně v DMS

Dotázané organizace u této otázky mohly vybrat více než jednu odpověď.

 

 

Podle vyjádření Výkonné ředitelky Fóra dárců Kláry Šplíchalové z průzkumu mimo jiné vyplývá, že se individuální dárci v období koronakrize soustředili zejména na sbírky reagující na aktuální situaci, jako např. finanční podpora pracovníků v první linii, pomoc se zajišťováním ochranných prostředků apod.

 

U sbírek s jiným zaměřením byl znatelný pokles individuální dárcovské podpory. Obdobná situace byla i u firemních dárců, kteří se také orientovali spíše na projekty související s COVID-19 a své ostatní CSR aktivity, plánované podpory a společné komunikační kampaně omezovali," dodává Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

 

Více než čtvrtina (27 %) dotázaných organizací využila grantového, dotačního či dárcovského titulu, který vznikl v souvislosti s COVID-19. Jednalo se např. o program Globus Lepší svět, program Antivirus, podporu od Karel Komárek Family Foundation, Nadace ČEZ či Škoda Auto a další.

 

Jako nejproblematičtější oblast při shánění finančních prostředků označily více než dvě třetiny organizací (68 %) provozní náklady - dárci nejsou ochotni přispívat na mzdy a běžný provoz organizací. Necelá polovina organizací (44 %) tak v současné chvíli vyčkává na další vývoj situace, zda si i přes aktuální situaci udrží všechny stávající zaměstnance. Největší obavy panují z nepředvídatelnosti situace, možné další vlny nákazy s tím souvisejících restrikcí a také ze zahlcení dárců žádostmi o pomoc.

 

 

Aktuálně v DMS

Dotázané organizace u této otázky mohly vybrat pouze jednu odpověď.

 

 

Další z rubriky Aktuality