Schválení nových žádostí o službu DMS

Rada DMS schválila 25.6.2019 v per rollam hlasování nové žádosti o službu Dárcovská SMS.

Termín uzávěrky příjmu dalších žádosti o službu DMS zde bude zveřejněn v dostatečném předstihu.

 

Další z rubriky Aktuality

aktuality