Startuje výběrové řízení na sbírku Adventních koncertů 2018

Česká televize vyhlašuje další kolo výběrového řízení na příspěvky z Adventních koncertů 2018. Sbírka, která v předešlém roce rozdělila rekordní částku téměř 10 milionů korun mezi čtyři vybrané projekty, je nyní na dosah i Vám.


Co je třeba k žádosti o finanční příspěvek doložit?


- název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;
- název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);
- podrobný rozpočet předkládaného projektu;
- informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;
- kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);
- zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;
- aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;


Neziskové organizace, které nebyly touto sbírkou v minulosti podpořeny, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2018 poštou na adresu:


Česká televize
Adventní koncerty
Mgr. Michaela Fialová
Kavčí hory
140 70 Praha 4


a elektronicky na e-mail: michaela.fialova@ceskatelevize.cz.


Výsledky výběrové řízení budou známy do konce června 2018.

 

Další z rubriky Aktuality