Konto BARIÉRY

Nadace Charty 77 se zaměřuje na pomoc handicapovaným občanům, a to nejen odstraňováním fyzických bariér, ale i vytvářením možností pro jejich návrat do aktivního života.
Nadace dále zviditelňuje významné české osobnosti ze světa literatury, ekologie a boje za lidská práva..

Konto BARIÉRY je stěžejním projektem nadace, který byl založen s cílem přispět ke zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a k jejich plnohodnotnému zapojení do života. Pomoc je určena organizacím i jednotlivcům.

Konto BARIÉRY přispívá na:

- rehabilitační a kompenzační pomůcky (mechanické a elektrické vozíky, rehabilitační kočárky, chodítka, zdravotní lůžka apod.)

- bezbariérové úpravy bytů, škol a dalších veřejných budov, stipendia pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů

- dopravu handicapovaných (nákup osobních automobilů pro organizace, speciální autosedačky,   úhrada svozu dětí do škol nebo denních stacionářů, speciální úpravy automobilů) 

- osobní asistenci 

- pomůcky pro sluchově postižené 

- podporu chráněného bydlení a chráněných pracovišť, Domy na půli cesty 

- příspěvky na speciální pomůcky pro sportovní a kulturní aktivity, rekondiční, ozdravné pobyty a studijní pobyty a rekvalifikační kurzy.

Více na www.kontobariery.cz.


Nadace Charty 77

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. V začátcích jsme hodně pracovali s podtitulkem Konta Bariéry „Patří mezi nás". Chtěli jsme veřejnost naučit vnímat lidi s rozdílnými potřebami. Podařilo se nám to a jsme na to, že Konto Bariéry splnilo tento velký úkol, docela pyšní.

Za více než dvacet let činnosti rozdělilo Konto Bariéry stovky miliónů korun, podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází Konto Bariéry i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.

Více na www.kontobariery.cz.Zpět

 

DMS KONTOBARIERY 30
DMS KONTOBARIERY 60
DMS KONTOBARIERY 90
87 777

Organizace: Nadace Charty 77

http://www.kontobariery.cz

Aktuální ­ NEOFICIÁLNÍ stav za poslední­ dva měsíce

[ DMS KONTOBARIERY ] prosinec 19 dms
[ DMS KONTOBARIERY ] listopad 249 dms

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců